Hvad skal jeg være opmærksom på ved valg af bilforsikring?

I forbindelse med valg af bilforsikring er der flere forskellige ting, man skal holde sig for øje, således man finder frem til den rette forsikring til bilen, hvilket dog kan være en smule udfordrende i det store udvalg af forsikringer. Man kan gøre det store udvalg en smule mere overskueligt, såfremt man gør sig nogle overvejelser i henhold til de krav, ønsker og behov, man end måtte have til en forsikringen. Noget af det mest elementære at have på plads er typen af forsikring, som overordnet sæt tæller henholdsvis ansvarsforsikring og kaskoforsikring.

Ansvarsforsikring er lovpligtig

Ansvarsforsikring er den mest simple forsikring til biler, og denne er også lovpligtig at have. Forsikringstypen her dækker de skader, der ubevidst sker i forbindelse med en ulykke, og sådanne skader kunne være på andre biler, cykler og lignende. Herudover vil ansvarsforsikringen også oftest dække de skader, der end kunne opstå på mennesker i en færdselsulykke. Her kan man så overveje, om denne type af forsikring er tilstrækkelig, eller om man gerne vil have en forsikring, der dækker mere end de skader, man uforsætligt påfører andre mennesker, deres ejendele eller lignende i en ulykke.

Kaskoforsikring indebærer ansvarsforsikring og meget andet

Ønsker man, at forsikringen dækker mere, er det en god idé at tegne sig en kaskoforsikring, da denne har et lidt bredere omfang end ansvarsforsikringen. Kaskoforsikringen vil også indebære de elementer, der er at finde i en ansvarsforsikring, hvormed man altså har en ansvarsforsikring inkluderet, hvis man skriver en kaskoforsikring. Kaskoforsikringen adskiller sig blandt andet fra selve ansvarsforsikringen ved, at en kaskoforsikring også dækker de skader, der end måtte ske på eget køretøj i forbindelse med et færdselsuheld. En kaskoforsikring kan også dække en rensning og tømning af brændstoftank, såfremt man i et uopmærksomt øjeblik skulle komme til at tanke det forkerte brændstof på sin bil. Herudover vil en sådan kaskoforsikring også ofte dække de skader, der kunne komme ud fra en opstået brand, eller det, der kan blive stjålet, i forbindelse med tyveri eller indbrud i bilen.

Det er også muligt at finde tilvalg til sin bilforsikring, såfremt dette skulle være et krav – læs mere her for flere informationer, en dybere forklaring af de forskellige dækninger og et godt tilbud.