Skal du til at vælge køreskole?

Er du ved være fyldt 18 og har på sinde at tage et kørekort? Eller måske er det bare praktisk at få det taget, så hverdagen med henten og bringen af børnene kan hænge bedre sammen? Eller måske er det en nødvendighed for at få drømmejobbet eller for at varetage dit nyerhvervede job? I alle tilfældene kræver det i hvert fald, at man melder sig en køreskole med en autoriseret kørelærer, og opfylder det rette antal timer af både teoritimer og køretimer. Det kan dog være en dyr omgang med sådan et kørekort, hvis man ikke består prøverne i første forsøg, for så kræver det ekstra undervisning. Derfor skal man være beredt på at have en buffer i budgettet til de uforudsete udgifter i forbindelse med kørekortet.

 

Hvilken type kørekort?

Et kørekort kan tages til mange forskellige typer køretøjer, men skal være specifikt rettet mod det køretøj man ønsker at styre, for at gøre det lovligt. Derfor kan et almindeligt kørekort kun give adgang til at køre personbiler. Men ønsker man at køre på motorcykel ud i det fri, skal man melde sig til et kursus rettet specielt mod motorcykelkørsel. Det kan også være at man skal lære at køre bus eller taxa, og det kræver også særlige bevillinger og beståede kurser, som man kan undersøge, om er muligt på ens lokale køreskole. Det kunne eksempelvis være en køreskole i Roskilde eller en anden by, det kan ofte gøres ret lokalt, så det også er praktisk for eleven.

 

Praktiske formalia ved kørekort

Der skal opfyldes nogle helt formelle krav, for at man kan tage undervisning i og bestå et kørekort.

 

  • Man skal være fyldt mindst 18 år for lovmæssigt at kunne bestå et kørekort.

 

  • Undervisningen i køreteori skal bestå af minimum 29 teorilektioner a 45 minutter minimum 24 timers praktiske kørelektioner a 45 minutter.