Skrot bilen og få kontant præmie

Det kan være rigtig svært at bestemme sig for at skrotte sin bil. Måske rummer bilen mange minder om gode ferier og andre dejlige stunder, eller måske er det en helt særlig model eller årgang, som der ikke er så mange tilbage af. Men undgå at lade bilen stå der hjemme i lang tid. Hvis den bare står, kan det være skadeligt for miljøet, da der kan sive olie mm. ud af bilen. Så er det bedre at få bilen skrottet og få en skrotpræmie. Og hvem ved, måske kan du få ekstra meget for den, fordi den indeholder attraktive reservedele?

Skrot bilen og gør det miljømæssigt korrekt

Af hensyn til den natur og det samfund vi alle skal leve i og være en del af, er det os som bilejeres pligt at sørge for, at de biler, vi har ejet og benyttet bliver forsvarligt skrottet, når det kommer til den tid, hvor de ikke kan mere. Det går ikke an at lade en skrotningsklar bil stå i lang tid et eller andet sted i stedet for at få den skrottet. En bil indeholder en del væsker, der er rigtig dårlige for miljøet. Det er for eksempel olie, bremsvæske og kølervæske. Væskerne kan forurene jorden bilen står på, hvis de siver ud og de kan ligeledes forurene vandløb, der ligger nær ved. Derudover er bilens batteri også vigtigt at håndtere på en miljømæssig forsvarlig måde.

Skrotpræmie

Det er sådan, at man med få undtagelser kan få 2200 kr. udbetalt i skrotpræmie, hvis man afleverer sin bil ved en autoophugger. Derudover er det gratis at aflevere bilen til skrot, hvis man vælger en af de autoophuggere, som har en aftale med en bilimportør. Den aftale er kommet i stand mellem bilimportører og autoophuggere på grund af det, der kaldes producentansvaret. Producentansvaret betyder at bilimportører og –producenter er ansvarlige for, at vi forbrugere kan komme forsvarligt af med vores bil, når den er udtjent og skal skrottes.

Hvilke undtagelser er der?

Undtagelserne for at kunne få en skrotpræmie gælder store biler, der vejer over 3500 kg. Derudover gælder det også biler, der er indrettet til at kunne befordre 9 personer inklusiv føreren. Men selvom man ikke kan få en skrotpræmie, for disse biltyper, så er det alligevel gratis at få både biler, der vejer over 3500 kg. og biler til 9 personer skrottet, hvis du vel at mærke vælger en autoophugger, der har en skrotningsaftale med en bilimportører.

Kan du få mere end skrotpræmien for din bil?

Når du skal have din bil skrottet, er det en god ide at være opmærksom på om bilen indeholder værdifulde reservedele. Er bilen af en bestemt attraktiv årgang eller model, kan det være at autoophuggeren vil give mere for den. Grunden er, at han kan sælge dele af bilen videre og få en god fortjeneste på dem. Har du sådan en bil, så kontakt flere autoophuggere og få en pris fra dem. Måske finder du ud af, at din gamle skrotbil er meget mere værd end du gik rundt og troede.